Puskaradio.net sivuston käyttöehdot

Puskaradiossa voi arvostella tai lukea muiden tekemiä arvosteluja erilaisista palveluista ja tuotteista. Puskaradion tarkoitus on auttaa kuluttajia löytämään mahdollisimman helposti ja nopeasti parhaimmat tuotteet ja palveluiden tarjoajat.

Henkilöt, jotka arvostelevat palveluita ja tuotteita Puskaradio.net sivustolla kutsutaan alla Arvostelijoiksi. Käyttämällä Puskaradio.net verkkosivustoa, joka löytyy osoitteesta www.puskaradio.net, www.puskaradio.org tai www.puskaradio.info sinua sitoo ja sinuun sovelletaan seuraavia käyttöehtoja. Myös Puskaradion vastuu kolmansiin nähden ilmenevät käyttöehdoista:

1. Arvostelijan ja Puskaradion sopimussuhde

Arvostelija toimittaa Puskaradiolle sivustoilta lähemmin ilmenevän arvostelunsa ym. tuotteesta/palvelusta (alla Materiaali). Toimittamalla Materiaalin Puskaradiolle Arvostelija myöntää Puskaradiolle vapaan ja rajoittamattoman käyttöoikeuden Materiaaliin ja oikeuden julkaista toimittamaansa Materiaalia (teksti) joko kokonaan tai osittain. Arvostelija hyväksyy, että Puskaradiolla on oikeus muokata tai lainata Materiaalia joko osittain tai kokonaan.

Puskaradio.net päättää itse Arvostelijan toimittaman Materiaalin tai sen osan julkaisemisesta. Puskaradiolla ei ole velvollisuutta Materiaalin julkaisemiseen.

Arvostelija vastaa siitä, että hänellä on täydet oikeudet toimittamaansa Materiaaliin ja oikeus luovuttaa se Puskaradiolle julkaistavaksi Puskaradion verkkosivuilla tai muutoin. Mikäli Arvostelija itse ei ole tekijänoikeuden tai muun tarvittavan oikeuden haltija tai omistaja, hän vastaa siitä, että hänellä on oikeudenhaltijan lupa Materiaaliin ja sen toimittamiseen Puskaradiolle edellä kerrottua tarkoitusta varten.

Arvostelija vastaa siitä, ettei hänen lähettämänsä Materiaali loukkaa kolmannen tekijänoikeutta tai muuta lakiin tai sopimuksiin perustuvaa oikeutta. Arvostelija vastaa siitä, että Materiaali ei ole lain tai hyvän tavan vastaista.

Arvostelija sitoutuu olemaan käyttämättä Puskaradio.net sivustoa loukkaaviin, halventaviin, sopimattomiin, paheksuttaviin, rasistisiin, tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.

Arvostelija sitoutuu olemaan käyttämättä Puskaradio.net sivustoa manipuloivasti, kuten kilpailijansa tai tämän liikkeen tai liiketoiminnan mustamaalaamiseen tai oman liiketoimintansa tai läheisen henkilön tai muun liiketoiminnan pönkittämiseen tai muihin kilpailullisesti arveluttaviin tarkoituksiin.

Puskaradiolla on omistus- ja tekijänoikeus sivustoihin ja niiden toteutukseen eikä Asiakkaalla (tai kenelläkään muulla) ole oikeutta osaksikaan kopioida tai käyttää sivustoja tai niiden ideaa omaan tarkoitukseensa tai muihin Puskaradio.net:n oikeuksia loukkaavaan toimintaan.

Puskaradio pidättää kaikki oikeudet sivustoihin ja niiden sisältöön. Arvostelija sitoutuu olemaan jäljentämättä sivustoja tai sen osia taikka myymättä taikka kauppaamatta niissä esiintyvää Materiaalia.

Arvostelija on yksin vastuussa Puskaradiolle toimittamastaan Materiaalista ja sen paikkansapitävyydestä ja mahdollisen väärän tiedon Puskaradiolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Puskaradiolla on oikeus poistaa sellaista Materiaalia sivustoiltaan johon se arvioi sisältyvän em. loukkaavaa, manipuloivaa taikka rikollista tekstiä tai elementtejä.

Arvostelijan nimen ja paikkakunnan perään lisätään automaattisesti Arvostelijan IP-lokaatio muodossa kaupunki, maa.

2. Puskaradion vastuu

Puskaradio.net pyrkii tarkistamaan sivustoillaan esiintyvän Materiaalin mahdollisimman huolellisesti, jotta sivustot eivät tulisi sisältämään yllä mainittuja negatiivisia elementtejä.

Puskaradio ei takaa eikä vastaa sivustojen sisällön tai sen osan taikka sivustojen kautta saatavien tietojen tai arvostelujen tai mielipiteiden oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta eivätkä sivustoilla esitetyt mielipiteet ja arvostelut välttämättä edusta Puskaradion kantaa.

Puskaradio ei vastaa sivustollaan esitettyjen tietojen tai sisällön tai väitteiden perusteella tehtävien johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista välittömästä tai välillisestä vahingoista tai menetyksestä. Tämä käsittää mm. menetetyn liikevoiton, liikearvon tai maineen tai tietojen menetyksen.

Puskaradio ei luovuta arvostelijan sähköpostiosoitetta kolmannelle taholle ilman Arvostelijan suostumusta.

3. Riitaisuudet

Arvostelijan ja Puskaradion välisiin riitaisuuksiin tai näistä Käyttöehdoista johtuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Jos erimielisyydet ei neuvotteluteitse saada ratkaistua, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

4. Kumppanuuslinkit

Sivustolla esiintyy paikoittain kumppanuuslinkkejä. Sivuston ylläpitäjä voi saada välityspalkkion kumppanuuslinkin kautta tehdystä ostoksesta.

Puskaradio.net sivuston toimittaa Jon Haglund Tmi, Y-tunnus: 2035578-1. Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä .

Kysymyksiä? Ota yhteyttä