Arvosteluohjeet

 • Kirjoita ainoastaan omista kokemuksistasi
 • Kuvaile arvostelukohteen hyvät ja huonot puolet
 • Voitko suositella arvostelukohdetta muille? PERUSTELE miksi
 • Anna rakentavaa kritiikkiä sen sijaan, että puhut alentavaan sävyyn arvostelukohteesta
 • Muista netiketti (mikä on netiketti?)
 • Lähettämällä arvostelun hyväksyt samalla käyttöehdot

Arvostelu (tai kommentti) poistetaan jos se on:

 • pelkkä toteamus vailla perusteluita
 • vuosikausia vanha kokemus
 • kuulopuheisiin ja olettamuksiin perustuva
 • hyvien tapojen vastainen tai asiaton
 • rasistinen tai loukkaava
 • kysymys ilman asiasisältöä (voit lisätä sen kommenttina)
 • asianomaisen tekemä omaa palvelua/tuotetta ylistävä mainos
 • aiempaan arvosteluun kohdistuvaa kiihkoilua (voit lisätä sen kommenttina)
 • jonkun yhtiön työntekijöiden palkkaukseen/palkanmaksuun kohdistuva
 • ainoastaan linkki ulkoiselle sivustolle
 • tuotearvostelu, kun arvostelukohteena on verkkokauppa

Väärinkäytökset

 • Jos arvosanaa yritetään nostaa tai laskea kepulikonstein saman käyttäjän toimesta niin arvostelut poistetaan ja arvostelussa käytetty IP-osoite asetetaan arvostelukieltoon.

  Mikä IP-osoite? IP-osoitteen perusteella tietokone voidaan tunnistaa. Voit verrata sitä toiminnaltaan esimerkiksi puhelinliittymän puhelinnumeroon.

Kunnianloukkaus

Yritä olla loukkaamatta arvostelukohteen kunniaa. Kerro siis vain omista kokemuksistasi ja vältä esittämästä valheellista tietoa.

Rikoslain 24. luku 9 §, Kunnianloukkaus

Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. (Lähde: wikipedia)

Suomen rikoslain 30 luku

Kilpailumenettelyrikos. Joka elinkeinotoiminnassa käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa, on tuomittava kilpailumenettelyrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (Lähde: heikniemi.net/rikoslaki/rl30.html)

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

2 § Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. (Lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19781061)